advert 1
advert 2
advert 3
Stopniowanie przysłówków PDF Drukuj Email

Stopniowanie regularne przysłówków

 

W stopniu wyższym przysłówki otrzymują końcówkę -er, a w stopniu najwyższym przedimek am i końcówkę -(e)sten.


stopień równy

stopień wyższy

stopień najwyższy
langsam (wolno) langsamer (wolniej) am langsamsten (najwolniej)
schnell (szybko) schneller (szybciej) am schnellsten (najszybciej)
schlecht (źle) schlechter (gorzej) am schlechtesten (najgorzej)
schön (ładnie) schöner (ładniej) am schönsten (najładniej)
warm (ciepło) wärmer (cieplej) am wärmsten (najcieplej)
kalt (zimno) kälter (zimniej) am kältesten (najzimniej)
wenig (mało) weniger (mniej)        
am wenigsten (najmniej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopniowanie nieregularne przysłówków

 

stopień równy

stopień wyższy

stopień najwyższy
gut (dobrze)       
besser (lepiej)          
am besten (najlepiej)           
viel (dużo) mehr (więcej) am meisten (najwięcej)
sehr (bardzo) mehr (bardziej) am meisten (najbardziej)
gern (chętnie) lieber (chętniej) am liebsten (najchętniej)
nahe (blisko) näher (bliżej) am nächsten (najbliżej)

 

Ostatnio na forum

Więcej Tematów »